KONTAKTY

Simona Horosová
sídlo :
poštová adresa:
tel.:
upratovanie:
e-mail:

IČO:
IČ DPH:
Dátum vzniku:
Živnostenský register:

AGENTÚRA SIMONA
Pri nemocnici 9, 040 01 Košice

Ružínska 7, 040 10 Košice
055 / 64 30 844
0905 613 034, 0907 946 256
upratko@upratko.sk 

35 352 434
SK 1036474054
1998
Oú Košice, číslo 805-9519