Stavebné upratovanie
 upratovanie po rekonštrukciách interiéru
 po maľovaní
 po výmene okien
 novostavby - predkolaudačné upratovanie
 strojové čistenie tvrdých podláh
 strojové, velkoplošné čistenie kobercov
 čistenie okien aj vo výškach