Cenník

Ceny sa odvíjajú od veľkosti, od objemu požadovaných prác.

Pre vypracovanie cenovej ponuky je preto nutné najprv vykonať obhliadku. Najlepšie v prítomnosti objednávateľa, navrhnúť a dohodnúť požadované práce. Na základe týchto informácií bude vypracovaná cenová ponuka.

Obhliadka v Košiciach je zdarma.