Stavebné upratovanie

Upratovanie po rekonštrukciách interiéru;

Po maľovaní;

Po výmene okien;

Novostavby – predkolaudačné upratovanie;

Strojové čistenie tvrdých podláh;

Strojové, velkoplošné čistenie kobercov;

Čistenie okien aj vo výškach.